bytové domy
startovací byty Prvomájová (2012)
bytový dům Bachova (2011)
bytový dům Schulhoffova (2005-2010)
bytový dům Stříbrského (2008)