doprava
Přerov - letiště (2009)
obytná zóna Strnady (2012)