Ing. arch. Borek Strádal, autorizovaný architekt
člen České komory architektů, (číslo autorizace 00 315)
v roce 1979 absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze 3 - Žižkově, obor Aranžérství, výstavnictví a scénické techniky pro divadlo, film a televizi
v letech 1979 až 1985 studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze,
kterou ukončil diplomním projektem na katedře Rekonstrukcí a ochrany památek - atelier doc. Ing. arch. Voděry
v letech 1985 - 1987 pracoval v Hutním projektu Praha a v letech 1988 - 1990
ve Filmovém studiu Barrandov
v květnu 1990 založil jako OSVČ projekční kancelář, v devadesátých letech zapsanou v obchodním rejstříku pod názvem SAF design.

v současné době stále projektuje jako OSVČ a ze 100% vlastní projekční kancelář CzC-projektový servis, spol s r.o. působící především v oblasti investiční výstavby - pozemních staveb. Současně drží i 50% podíl ve společnosti CZECH Consult®, spol. s r.o. Těžiště působnosti této společnosti leží v dopravně inženýrské činnosti - v oblasti dopravních průzkumů, projektů dopravní obslužnosti, komplexního navrhování systémů věřejné dopravy osob....