ostatní
Centrum Koruna - ÚMČ Praha 16 (2012)
chráněné bydlení Murgašova(2010)