zastavovací plány, urbanismus
Jezera Radotín (2012)
Centrum Radotín (2012)
Obec Křeč - návrh ůzemního plánu (1999)
Obec Křeč - koncepce obnovy krajiny (2000)